Feeds:
Články
Komentáre

Archive for december, 2009

Albert Allen Bartlett (narodený 1923 v Šanghaji) je vyslúženým profesorom fyziky na Univerzite Kolorádo v Boulderi, v USA. Pôsobí tu od septembra 1950. Má titul bakalára v odbore fyziky získaný na Colgatskej Univerzite (1944) a titul magistra a Ph.D. vo fyzike dosiahnutý na Harvardskej Univerzite (1948), (1951). V roku 1978 bol národný prezident Americkej asociácie učiteľov fyziky. Je členom  Americkej fyzikálnej spoločnosti a Americkej asociácie pre rozvoj vedy. V roku 1969 a 1970 pôsobil dve funkčné obdobia ako predseda rady jednej z fakúlt Univerzity Kolorádo.

Od konca roka 1960 sa sústredil na vzdelávanie verejnosti týkajúce sa problémov z dôsledku populačného rastu. Od septembra 1969 prednášal už viac ako 1600 krát na tému: aritmetika, populácie, a energetika. Bartlett je považovaný za súčasného moderného Malthusiána (Thomas Malthus (1766-1834) – anglický ekonóm, autor populačnej teórie; počiatky teórie hospodárskeho rastu).

(viac…)

Read Full Post »

Zmena názvu

Pôvodným cieľom tohto blogu bolo prezentovať slovenskej a českej verejnosti myšlienky fínskeho ekofilozofa Penttiho Linkolu. Nedávno sme sa však rozhodli rozšíriť naše stránky aj o ďalších mysliteľov a tak náš pôvodný názov už nezodpovedal svojmu obsahu. Preto sme tento názov zmenili, z Pentti Linkola – neoficiálna stránka slovenských podporovateľov, na súčasný názov.  Zdroje o Linkolovi sú dosť obmedzené a preto by sme v podstate už nemali, o čom písať. Naviac chceme, aby naša stránka mala širší rozsah a priniesla tak aj ďalšie zaujímavé názory. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že budete s novým obsahom spokojný.

Read Full Post »

Predstavujeme fragmenty z najznámejšej Hardinovej eseje “The Tragedy of the Commons.” Snahou výberu bolo čo najvernejšie priblížiť myšlienky obsiahnuté v pôvodnom článku, no pre podrobné zoznámenie s nimi i ďalšími Hardinovými prácami odporúčame http://www.garretthardinsociety.org, kde sú vybrané práce publikované v plnom znení v anglickom originály.

Čo máme zmaximalizovať?

Populácia, ako postrehol Malthus, rastie geometrickým radom, čiže exponenciálne, ako by sme to dnes povedali my. V konečnom svete to znamená, že množstvo zdrojov pripadajúcich na hlavu sa neustále znižuje. Je náš svet konečný?

(viac…)

Read Full Post »