Feeds:
Články
Komentáre

Posts Tagged ‘ekofilozofia’

Rozhodli sme sa publikovať niektoré dávnejšie preložené, z anglickej verzii vynechané, kapitoly z knihy Môže život prežiť?

Úvod

Keď hovorím alebo píšem o dôležitých veciach týkajúcich sa života, keď sa opakovane snažím budovať hrádze proti nezastaviteľnej potope, väčšina mojich priateľov a mnohí neznámi ma považujú za naivného optimistu. Myslia si, že celá hra už skončila, že život celej planéty je v úpadku a čoraz viac sa približuje k definitívnemu uduseniu, a nič sa už nedá spraviť na zvrátenie tohto trendu. (viac…)

Read Full Post »

Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nieje ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nieje ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, ten ma nieje hoden. Matúš 10:34-38

Spomedzi všemožných revolučných ikon, podarovaných veselým dvadsiatym storočím, v panteóne autora zaujíma osobitné miesto osoba v našom kraji málo známeho amerického matematika Theodora Kaczynského, viac známeho pod pseudonymom Unabomber. Jedného z nemnohých ľudí činu, ktorý postavil otázku povstania proti súčasnému svetu mimo rámec populistických sociálnych, národných či politických mýtov a prešiel slovami i činmi k podstate. (viac…)

Read Full Post »

Hardin

Novinkou na našom blogu bude séria článkov, ktoré sa nebudú priamo zaoberať myšlienkami fínskeho ekológa Penttiho Linkolu. Ich úlohou bude predstaviť názory iných ekologicky zameraných mysliteľov, často rovnako kontroverzných ako tvrdohlavý fínsky ornitológ. Našim cieľom je konfrontovať Linkolove tézy s ich myšlienkami a ukázať Linkolove názory v širších súvislostiach, aby sme zabránili dojmu, že v jeho prípade ide len o zbytočne hysterické reakcie akéhosi pomýleného blázna. Prvý z týchto príspevkov sa bude venovať americkému ekológovi a mikrobiológovi, Garrettovi Hardinovi (1915-2003).

(viac…)

Read Full Post »

Sinking ship

Ďalšia svetová vojna by bola “šťastnou udalosťou”, vysvetlil Linkola v svojej rodnej reči pre Wall Street Journal. Tento fínsky rybár nemal iba zlý deň. Málo známy v Amerike,  Pentti Linkola – amatérsky biológ je obhajcom povinných potratov a sterilizácie, odporcom  Amnesty International, Vatikánu a pomoci Tretiemu  svetu. Spolu s ďalšími hnutiami ako Hnutie pre dobrovoľné vyhynutie ľudí a hnutím ATWA (Vzduch, Stromy, Voda, Vzduch) Charlieho Mansona, Linkola verí, že milióny musia zomrieť pre potreby záchrany životného prostredia. Nie je nič prekvapujúce, že moderné zelené hnutie Linkolom pohŕda, ale nie len preto, že chce, aby ste Vy i ja prestali existovať, ale rovnako preto, lebo je jeden z posledných, ktorí im pripomínajú temnú minulosť biológie, a tiež preto, že je prorokom budúcnosti ekologického hnutia ako i samotnej planéty.

(viac…)

Read Full Post »

LinkolaCelé nasledujúce interview sa odohralo na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Turku 2. 10. 2004, pri príležitosti vydania knihy Môže život prežiť?. Otázky kládol Virpi Adamsson.

(viac…)

Read Full Post »

P.L.Vydavateľstvo tradicionalistickej literatúry Integral Tradition Publishing vydalo dlho očakávanú knihu Can life prevail? (Môže život zvíťaziť?), ktorá je zbierkou článkov a esejí Penttiho Linkolu. Kniha vyšla poprvýkrát vo fínskom vydavateľstve Tammi v roku 2004 pod názvom Voisiko elämä voittaa. Teraz je konečne dostupná aj v anglickom jazyku.

Obsah (preklad zo stránky ITP)

V dobe, keď sa vlak civilizácie ženie stále rýchlejšie smerom k sebadeštrukcii, sa stáva otázka zachovania života najpálčivejšou otázkou, pred ktorou ľudstvo v 21. storočí stojí. Môže život zvíťaziť? Vo svojej poslednej knihe nám fínsky environmentalista Pentti Linkola poskytuje svoj radikálny, zároveň však v realite pevne zakotvený pohľad na ekologické problémy, ktoré ohrozujú rovnako biosféru, ako aj ľudskú kultúru. Obsahujúc eseje, ktoré pokrývajú rôzne témy, ako napr. práva zvierat, vyhýňanie druhov, odlesnenie, terorizmus a preľudnenie, sa Linkolove zrozumiteľné a vyzývavé písanie stáva poprvýkrát dostupné aj anglicky hovoriacej verejnosti.

(viac…)

Read Full Post »

RowboatPrvou vecou, ktorú sme pri vstupe na prah zrubu považovali za nutné, bolo pozrieť sa ako vlastne žije Pentti Linkola, ten najvytrvalejší z vytrvalých.

Rozhodne nežije na vysokej nohe. V dvojizbovom dome je síce elektrina, ale tá nezohrieva vzduch v ňom. Jedna žiarovka osvetľuje malý kút v kuchyni a ďalšia starý písací stôl, ktorý je neustále využívaný. Dnes ale atrament neputuje na stránky budúcej knihy, ale na poznámky, ktoré si o vtáctve zaznamenáva už od päťdesiatych rokov.

Celá podlaha je pokrytá ornitologickým materiálom. Útržkovité poznámky z pozorovaní okrídleného tvorstva vo Vanajavesi, každý riadok napísaný rukou. Linkola vraví, že práca bude skončená tak o stopäťdesiat rokov.

(viac…)

Read Full Post »